пї Tìm Hiểu Quá Trình Quản Lý Chất Thải Xây Dựng - Công ty thu mua phế liệu 247 giá cao Thanh Hùng

Tìm Hiểu Quá Trình Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

29 Tháng Sáu, 2019  Tin Tức

Nhiều cơ hội tồn tại để giảm thiểu có lợi và thu hồi các vật liệu mà nếu không sẽ được sử dụng để xử lý như chất thải. Các chuyên gia quản lý chất thải xây dựng và chủ sở hữu tòa nhà có thể giáo dục và được giáo dục về các vấn đề như tái sử dụng có lợi, các chiến lược hiệu quả để xác định và phân loại chất thải và các phương tiện hiệu quả về mặt kinh tế để thúc đẩy các phương tiện phù hợp với môi trường và xã hội để giảm tổng lượng chất thải.

Tìm Hiểu Quá Trình Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

Các tổ chức và chính phủ có thể đảm nhận trách nhiệm quản lý đối với việc xử lý có trật tự, hợp lý và hiệu quả các chất thải liên quan đến tòa nhà, thúc đẩy nhận thức của công chúng và ngành về các vấn đề xử lý và cung cấp môi trường ổn định thân thiện với doanh nghiệp để thu gom, xử lý và xử lý chất thải. Doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị thông qua việc trả lại chất thải cho các quy trình sản xuất,

Quản lý chất thải xây dựng và phá hủy được giải quyết ở cấp độ dự án, tổ chức và xử lý.

1. Cấp Độ Dự Án Quản Lý Chất Thải Xây Dựng Nâng Cao

Cấp độ dự án bao gồm công việc của một dự án hoặc dự án cụ thể và được quản lý bởi nhóm dự án, thường được dẫn dắt bởi kiến ​​trúc sư hoặc kỹ sư trong giai đoạn thiết kế. Các yêu cầu cấp độ dự án thường được truyền đạt thông qua các thông số kỹ thuật của dự án và các điều khoản hợp đồng. Các chương trình chứng nhận công trình xanh, đặc biệt là LEED, bao gồm các giao thức, mục tiêu đo lường và xác minh và tài liệu có thể hữu ích để đảm bảo đạt được các mục tiêu của dự án.

2. Cấp Độ Tổ Chức Quản Lý Chất Thải Xây Dựng Tại Công Ty

Cấp độ tổ chức bao gồm việc quản lý chất thải xây dựng được xác định ở cấp dự án và bao gồm các thông lệ và ưu tiên kinh doanh của chủ sở hữu tòa nhà và tổng thầu. Các quy định cấp độ tổ chức thường được truyền đạt thông qua các báo cáo của công ty, báo cáo chính sách và kế hoạch làm việc.

Hiệu suất được đo lường dựa trên các mục tiêu của công ty để chuyển hướng, giảm phát thải khí nhà kính và các số liệu về tính bền vững đang ngày càng được công nhận trong các chương trình công nghiệp công nhận các hoạt động xây dựng xanh của công ty.

Tìm Hiểu Quá Trình Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

Các tổ chức có thể làm việc với các nhà cung cấp chịu trách nhiệm ở cấp độ xử lý để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và hoạt động phân tách, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải cuối cùng đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của công ty.

Xem ngay: Thu mua phế liệu hợp kim nhà máy

3. Xử Lý Cấp Độ Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

Mức xử lý bao gồm việc phân loại, phân loại, xử lý, vận chuyển và xử lý chất thải cuối cùng, và được quản lý bởi các doanh nghiệp và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý theo hợp đồng hoặc thỏa thuận, theo giấy phép và theo tất cả các luật và quy định. Thông tin liên lạc thường được cung cấp dưới dạng báo cáo chuyển hướng bằng văn bản lập bảng số lượng vật liệu được chấp nhận, chuyển hướng và xử lý, và vị trí xử lý cuối cùng của vật liệu nhận được.

Các nhà cung cấp dịch vụ ở cấp độ xử lý có thể làm việc với chủ sở hữu tòa nhà và nhà thầu chung cho các phương pháp tiếp cận cụ thể của dự án để quản lý chất thải xây dựng, bao gồm các kế hoạch chuyển hướng tùy chỉnh phù hợp với các cơ hội của dự án.

4. Một Số Định Nghĩa Trong Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

Tìm Hiểu Quá Trình Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

 

4.1 Định Nghĩa Về Chất Thải

4.1.1 Lớp phủ thay thế hàng ngày (ADC):

– Vật liệu không có giá trị tái sử dụng, mặc dù được sử dụng để sử dụng như một phần bổ sung cho đất trong thực tế áp dụng lớp phủ đất trên các phần tích cực của bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị được quản lý, do đó che phủ chất thải trong ngày và với tác dụng giảm mùi khó chịu và khai thác của động vật, chim và côn trùng.

4.1.2 Chất thải xây dựng:

– Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng, như phế liệu, vật liệu bị hư hỏng hoặc hư hỏng, vật liệu xây dựng tạm thời và có thể sử dụng được, và các chất hỗ trợ không có trong dự án đã hoàn thành, vật liệu đóng gói và chất thải do lực lượng lao động tạo ra.

4.1.3 Các mảnh vỡ phá hủy:

– Chất thải phát sinh từ quá trình cố ý tháo dỡ tất cả hoặc một phần của tòa nhà, và dọn sạch các tòa nhà và nội dung bị phá hủy hoặc hư hỏng do các mối nguy hiểm tự nhiên hoặc nhân tạo.

4.1.4 Chất ổn định chất thải công nghiệp (IWS):

– Vật liệu không có giá trị tái sử dụng, mặc dù được sử dụng để sử dụng có lợi trong việc ổn định chất thải công nghiệp trong các bãi chôn lấp.

4.1.5 Mảnh vụn đất:

– Chất thải phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng, bao gồm chuẩn bị mặt bằng xây dựng để xây dựng, thường bao gồm thảm thực vật, đất, đá và các thành phần cấu thành.

4.1.6 Chất hữu cơ:

– Thảm thực vật, đất và các thành phần cấu thành trừ đá, và giàu carbon và nitơ, và hoàn toàn phân hủy sinh học thành carbon dioxide, nước và sinh khối thông qua hoạt động của vi sinh vật trong điều kiện môi trường bình thường.

4.1.7 Dư lượng:

– Chất thải không thực tế về mặt kinh tế để phục hồi để tái sử dụng hoặc chuyển hướng từ xử lý.

4.2 Định Nghĩa Về Các Tác Vụ Xử Lý Chất Thải

4.2.1 Sử dụng có lợi 

– Một sự khẳng định quyền được hưởng các lợi ích của tài sản cụ thể. Thực hành tốt nhất trong ngành thúc đẩy kiểm tra và đánh giá các vật liệu và sản phẩm được đề xuất để tái sử dụng để được giảm thiểu một số nguy cơ nhất định, ví dụ: các cụm cửa sổ bao gồm caulking có chứa hợp chất PCB; sản phẩm chứa amiăng dễ vỡ; chấn lưu vật cố ánh sáng; vv thường gây rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường.

4.2.2 Xử lý

– Gửi chất thải vào cơ sở xử lý chất thải rắn, thường là bãi chôn lấp được quản lý.

4.2.3 LEED

– Một hệ thống chứng nhận công trình xanh được quốc tế công nhận, cung cấp xác minh của bên thứ ba rằng một tòa nhà hoặc cộng đồng được thiết kế và xây dựng bằng cách sử dụng các chiến lược nhằm cải thiện hiệu suất trong các số liệu như tiết kiệm năng lượng, hiệu quả nước, giảm phát thải CO2, cải thiện chất lượng môi trường trong nhà và quản lý tài nguyên và độ nhạy cảm với tác động của chúng.

4.2.4 Tái chế

– Đưa vật liệu vào một số quy trình để tái sản xuất thành sản phẩm mới, có thể là sản phẩm giống hoặc tương tự hoặc một loại sản phẩm hoàn toàn khác.

4.2.5 Tái sử dụng:

– Việc sử dụng tiếp theo của vật liệu, sản phẩm hoặc thành phần khi trục vớt.

4.2.6 Sắp xếp (hoặc Pickline):

– Một hạng mục của thiết bị tái chế công nghiệp có băng chuyền và một số trạm để công nhân phân loại nhanh và phân loại chất thải, thường là một phần của cơ sở thu hồi vật liệu.

Công ty mua phế liệu uy tín Phế Liệu Thanh Hùng chuyên thu mua phế liệu giá cao như:

☀   Thu mua phế liệu ở các tỉnh thành từ Bắc chí Nam…

– – –  Thu Mua Phế Liệu Tại Bến Tre

– – – Thu Mua Phế Liệu Tại Hà Giang

– – –  thu mua phế liệu tại Bình Phước

– – –  Thu Mua Phế Liệu Tại Bến Tre

– – –  Thu Mua Phế Liệu Tại Đắk Lắk

– – –  Thu Mua Phế Liệu Tại Đồng Tháp

☀   Thu mua phế liệu kim loại số lượng lớn…

– – –   Tái Chế phế liệu Nhôm

– – – Tái Chế Kim Loại Đen

– – –  Thu mua thiết bị điện tử phế liệu

– – –  Thu mua phế liệu niken nhà máy

– – –  Thu mua phế liệu sắt thép công trình

– – –  Thu mua giàn giáo công trình

5. Quá Trình Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

Tìm Hiểu Quá Trình Quản Lý Chất Thải Xây Dựng

5.1 SẮP XẾP NƠI LÀM VIỆC

Nhận dạng và phân loại vật liệu hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý khả năng kinh tế của việc chuyển các mảnh vỡ xây dựng khỏi xử lý. Các giao thức tại nơi làm việc được xác định trong các hợp đồng và hợp đồng thầu phụ, và được thực hiện ở cấp dự án bởi các giám thị và quản lý dự án. Giám thị và quản lý dự án sử dụng các thông số kỹ thuật của dự án được chuẩn bị bởi các kiến ​​trúc sư và kỹ sư để biết thông tin về tỷ lệ mục tiêu chuyển hướng và các yêu cầu hiệu suất chung.

Chủ sở hữu tòa nhà và nhà thầu có thể có các hướng dẫn và chính sách của công ty nhằm cải thiện các yêu cầu cụ thể của dự án. Vật liệu có thể được sắp xếp vào một số container được cung cấp bởi các công ty dịch vụ chuyên quản lý chất thải xây dựng cụ thể tại nơi làm việc.

5.2 BỘ SƯU TẬP VÀ KÉO

Các thùng chứa chất thải xây dựng và phá hủy được thu gom và vận chuyển đến các cơ sở chuyển hướng thông qua xe tải. Xe tải nhẹ và trung bình được sử dụng phổ biến nhất cho mục đích này ở Mỹ và Canada. Xe tải và thùng chứa các loại khác nhau được giao phối để cho phép khả năng cơ động và khả năng tương tác mô-đun.

5.3 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CHẤT THẢI

Xác định tải trọng khi đến nơi xây dựng và phá hủy các cơ sở phân chia mảnh vỡ là một bước quan trọng trong việc đảm bảo vật liệu được xử lý thích hợp. Kế hoạch quản lý chất thải xây dựng thường mô tả các tài liệu có thể được chấp nhận. Tải trọng chứa vật liệu không được chấp nhận có thể bị loại bỏ, trong trường hợp đó, vật liệu có khả năng sẽ được xử lý trong bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Bốn đặc điểm chất thải nguy hại là: ăn mòn, dễ bắt lửa, phản ứng và độc tính.

5.4 SẮP XẾP

Sắp xếp thường liên quan đến việc tải vật liệu lên một vành đai kim loại nghiêng, một dây xích và được chuyển qua một dây chuyền thủ công bao gồm một dây cao su linh hoạt và các trạm phân loại tích hợp cung cấp một vị trí cho một số công nhân đứng, thường đối diện với nhau theo chiều dài của vành đai . Vật liệu được xác định, lấy và gửi trong các lỗ thẳng đứng tại mỗi trạm phân loại.

Hiệu quả của dòng sắp xếp thủ công phần lớn được xác định bởi hiệu suất của thao tác chọn trước nó; ví dụ, các vật liệu lớn trên vành đai có thể khó quản lý và hoặc cản trở các vật liệu có thể phục hồi đi qua vành đai bên dưới.

5.5 CONTAINER HÓA VÀ VẬN TẢI

Vật liệu được chọn và phân loại được ký gửi bằng phương tiện thiết bị và lao động thủ công vào các thùng chứa công nghiệp các loại. Máy đóng kiện kết hợp được sử dụng trong một số ứng dụng để sản xuất các kiện vật liệu dày đặc sau đó được đưa vào các container vận chuyển đa phương thức để vận chuyển. Xe tải nặng giữa các tiểu bang là một phần quan trọng của hệ thống giao thông.

Các container của tất cả các loại được dành cho vận chuyển tại địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế thông qua đường bộ, đường sắt hoặc sà lan thông qua các cơ sở đa phương thức như rreetards và cảng. Sau khi được đóng gói, các vật liệu có thể tái chế được hàng hóa và giao dịch trên thị trường toàn cầu.

5.6 CHUYỂN HƯỚNG HOẶC XỬ LÝ

Các vật liệu phân kỳ được dành cho việc kết hợp trong các sản phẩm mới làm vật liệu tái chế hoặc được xử lý để tái sử dụng. Các vật liệu được xử lý để xử lý trong các bãi chôn lấp bao gồm rác thải, các vật liệu bị nhiễm chất thải hoặc đã bị hủy hoại và các vật liệu mà thị trường không tồn tại.

Thực tiễn địa phương trong quản lý chất thải xây dựng và xử lý chất thải xây dựng và phá hủy thường được hình thành bởi sự sẵn có của các bãi thải phù hợp, điều kiện kinh tế, ưu tiên xã hội, có sẵn thị trường để tái chế và tái sử dụng, tùy chọn vận chuyển và khả năng của lực lượng lao động địa phương và doanh nghiệp xây dựng thích ứng các quy trình phá hủy để quản lý chất thải.


Liên hệ với chúng tôi qua ĐT & ZALO:

– Hotline (Có Zalo): 0968 622 655

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THANH HÙNG – THU MUA PHẾ LIỆU 247

♻️ Cơ sở thu mua phế liệu Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định…

♻️ Cơ sở thu mua phế liệu Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng…

♻️ Cơ sở thu mua phế liệu Miền Nam: TP. Hồ chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu…


 

Chat hỗ trợ
Chat ngay